06-17072469

Wat is mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij u, onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator), samen met de andere partij tot een voor beiden aanvaardbare oplossing van uw probleem probeert te komen.

Mediation in plaats van een juridische procedure
Als u een conflict heeft met een persoon of organisatie waar u samen niet uit komt, kunt u kiezen voor mediation in plaats van een juridische procedure bij een rechter. Dat kan veel tijd en geld besparen. Bij mediation werkt u zelf aan een oplossing, met hulp van de mediator. Ruim de helft van de zaken die met mediation worden aangepakt, krijgt een geheel of gedeeltelijk goede afloop.

Mediator
De mediator is getraind in het begeleiden van onderhandelingen. Hij of zij oordeelt niet, maar helpt bij het vinden van een oplossing. De mediator is onafhankelijk, neutraal en onpartijdig. De mediator helpt om  de essentie van het probleem op tafel te krijgen. Daarna is er ruimte om te zoeken naar creatieve oplossingen die voor beide partijen aantrekkelijk zijn. 

Mediation niet vrijblijvend
Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten bereid zijn samen aan een oplossing te werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet geheimhouding bewaren over de inhoud en het verloop van de onderhandelingen. Als een conflict wordt opgelost, komen de afspraken schriftelijk vast te staan in een overeenkomst.

Ik werk samen met een advocaat.  Deze behandelt de juridische afwikkeling van de mediation. 

                       

“Als ik eenmaal zie dat ik het probleem ben,
neem ik de macht en verantwoordelijkheid
over mijn leven weer in eigen hand
[D.G. Merzel]”